Gość Wydarzeń - Piotr Andrzejewski

8 marca 2016. - Będzie to opinia. Ciekawa opinia. Natomiast nie wywiera ona skutków egzekucji, czyli skutków prawnych - tak o mającym zostać wydanym w środę werdykcie Trybunału Konstytucyjnego mówił w programie "Gość Wydarzeń" Piotr Andrzejewski, współtwórca Konstytucji, sędzia Trybunału Stanu.