Gość Wydarzeń - ks. prezbiter Robert Nęcek

31 października 2016. Rozmowa dotyczy obyczajów dotyczących dnia Wszystkich Świętych oraz Zaduszek.