Gość Wydarzeń - Krystian Markiewicz

11 sierpnia 2016. Trybunał Konstytucyjny w czwartek uznał część zapisów nowej ustawy o Trybunale za niekonstytucyjne. Co to oznacza dla „normalnych” sędziów, którzy pracują w całym kraju? Wyrok Trybunału i jego znaczenie komentuje gość "Wydarzeń o godz. 22" - Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA.