Gość Wydarzeń - Joanna Scheuring-Wielgus

4 października 2016. Czy zapisanie kompromisu aborcyjnego w konstytucji - jak chce Platforma Obywatelska - to dobry pomysł? Jakie propozycje w kontekście przepisów antyaborcyjnych ma Nowoczesna?