Gość Wydarzeń - Jacek Sasin

10 sierpnia 2016. Cegiełki na pomniki oraz spór o pamięć - m.in. te tematy komentował gość "Wydarzeń o godz. 22" - Jacek Sasin z PiS.