Gość Wydarzeń - Ewa Malinowska-Grupińska

2 września 2016. Gorącą sesję Rady Warszawy w sprawie reprywatyzacji komentowała w programie "Wydarzenia o godz. 22" prowadząca te burzliwe obrady, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy - Ewa Malinowska-Grupińska.