Gość Wydarzeń - Borys Budka

10 marca 2016. - To są metody, które prowadzą nasz kraj na obrzeża Europy, w stronę państw totalnych, gdzie nie ma już zasady trójpodziału władzy, gdzie jeden człowiek chce podporządkować sobie już nie tylko parlament - mając większość bezwzględną - prezydenta, ale również sądownictwo, czego przejawem jest zamach na Trybunał Konstytucyjny - stwierdził były minister sprawiedliwości - Borys Budka z PO, gość "Wydarzeń" o godz. 22.