Gość Wydarzeń - Anna Zalewska

9 września 2016. - Projekt trafi do uzgodnień międzyresortowych, odbędą się konsultacje społeczne, w określonym rytmie zostanie przyjęty przez Radę Ministrów - mówiła o projekcie ustawy reformującej szkolnictwo minister edukacji Anna Zalewska. Zdradziła też rozwiązania, jakie MEN przygotowało dla nauczycieli, dla których zabraknie miejsc w szkołach.