Gość Wydarzeń - Adrian Zandberg

18 marca 2016. - Odmowa publikacji ostatniego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego to przekroczenie granicy demokratycznego państwa prawa - powiedział Adrian Zandberg, gość "Wydarzeń" o godzinie 22:00. Jeden z liderów partii Razem jest zdania, że "tak otwarty atak na fundamenty państwa prawa będzie oznaczać dla Polski międzynarodową izolację".