Fajka pokoju - 29.10.2016

Tym razem w programie: o żałobie po utracie bliskiej osoby, o tym, że powinniśmy poświęcić więcej uwagi seniorom, o głodzie emocjonalnym jako przyczynie tycia i o uczeniu dzieci zasad udzielania pierwszej pomocy. Gośćmi Jolanty Fajkowskiej są: Monika Dreger (psycholog), Marzena Rudnicka (Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej), Barbara Karaśkiewicz (pielęgniarka, ratownik medyczny) oraz Joanna Kurowska (aktorka).