Fajka pokoju - 13.02.2016

W tym wydaniu programu Jolanta Fajkowska i jej goście porozmawiają o niskiej jakości powietrza, którym oddychamy. Jak wynika z badań, Polska ma najniższej jakości powietrze w Unii Europejskiej. Zanieczyszczenia powietrza powodują liczne schorzenia oraz przedwczesne zgony. Gośćmi Jolanty Fajkowskiej są: dr n. med. Agnieszka Jarosz (Instytut Żywności i Żywienia), dr n. med. Urszula Samolińska-Zawisza (laryngolog), Beata Kołodziejczyk (dula i położna) oraz Agnieszka Szwejkowska (psychologi).