Biznes Informacje - 30.08.2016

W programie m.in.: Polska jest w piątce krajów Unii Europejskiej o najwyższym wzroście gospodarczym - nasz PKB wzrósł w drugim kwartale o 3,1 procent. Producenci trzody chlewnej zorganizowali pikietę przed Podlaskim Urzędem Wojewódzkim - żądali m.in. pomocy ze strony rządu w utrzymaniu produkcji trzody chlewnej w obszarach zagrożenia afrykańskim pomorem świń. W Łodzi nie ma ustawy, która regulowałaby prawo reprywatyzacji, dlatego władze miasta już od kilku lat działają w tej sprawie samodzielnie.