Biznes Informacje - 27.10.2016

W programie m.in.: jest porozumienie w sprawie CETA - unijnej umowy o wolnym handlu z Kanadą; projekt ustawy o podatkach może spowodować wiele zmian dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową firmę; awans Polski w rankingu Doing Business, który sporządza Bank Światowy.