Biznes Informacje - 26.04.2016

W programie m.in. Rząd przyjął tzw. Program Konwergencji, czyli wieloletni program finansowy państwa, który każdego roku wysyłany jest Komisji Europejskiej. Polska Grupa Górnicza oficjalnie powołana. Komisja Europejska zajmie się ustawą o obrocie ziemią w kontekście jej zgodności z prawem unijnym.