Biznes Informacje - 18.05.2016

W programie m.in.: ostrzeżenie agencji ratingowej Fitch o możliwym zwolnieniu naszej gospodarki w tym roku, zdecydowane przyśpieszenie wzrostu płac oraz domniemane łapówkarstwo funkcjonariuszy drogówki w Lęborku.