Biznes Informacje - 16.09.2016

W programie m.in.: wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń, kontrole w najważniejszych spółkach należących do państwa, zaostrzenie kar dla osób niepłacących alimentów, prawie 2 miliony samochodów wycofane z dróg, zuchwała kradzież w banku oraz kolejna nagroda dla Cyfrowego Polsatu.