Pogranicznicy wykazali, że właściciel agencji zatrudnienia powierzył wykonywanie pracy 315 obywatelom Ukrainy, 21 Mołdawii, 9 Gruzji oraz obywatelowi Armenii na innych warunkach niż określone w zezwoleniu. Obcokrajowcy pracowali niezgodnie z przepisami w branży budowlanej oraz w firmach meblarskich na terenie powiatu iławskiego.


Pracodawca odpowie za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Straż graniczna skierowała do sądu wniosek o ukaranie właściciela agencji zatrudnienia.

 

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej od początku roku kontrolą objęli 2060 cudzoziemców i stwierdzili, że niemal co szósty (354) pracował do końca sierpnia niezgodnie z obowiązującymi przepisami.


Do sądów skierowano 68 wniosków o ukaranie pracodawców. W ciągu ośmiu miesięcy funkcjonariusze nałożyli 44 grzywny w drodze mandatu karnego na kwotę 17 450 zł, natomiast sądy wymierzyły kontrolowanym wcześniej przedsiębiorcom grzywny na łączną kwotę 99 560 zł.


polsatnews.pl