- Nadal wierzymy, że ostateczny werdykt Trybunału Arbitrażowego zapadnie do końca tego roku - powiedział Woźniak podczas telekonferencji.

 

Powtórzył, że spółka jest zadowolona z wyroku częściowego, który Trybunał wydał w czerwcu.

 

Trybunał ustalił wtedy, że w listopadzie 2014 roku PGNiG złożył ważny i skuteczny wniosek o renegocjację ceny kontraktowej, a także, że spełniona została przesłanka opisana w Kontrakcie Jamalskim, uprawniająca PGNiG do żądania obniżenia ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom. Orzekł, że kwestia ustalenia nowej ceny kontraktowej będzie rozstrzygnięta w dalszym etapie postępowania.

 

PAP