Próbę przemytu ludzi wykryto w czasie kontroli ciężarówki, która miała estońskie tablice rejestracyjne, na drodze prowadzącej od granicy z Litwą. Naczepa miała być pusta, okazało się, że w środku ukrywa się dwadzieścia osób, obywateli Wietnamu. To kobiety i mężczyźni w wieku 14-38 lat.

 

- Cudzoziemcy nie posiadali dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu w Polsce. Zostali zatrzymani za przekroczenie polsko-litewskiej granicy wbrew przepisom. Po wykonaniu niezbędnych czynności z udziałem tłumacza w placówce SG w Rutce Tartak, obywatele Wietnamu będą przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji - mówiła mjr Katarzyna Zdanowicz, rzecznik prasowy Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku.

 

 

Poinformowała, że od początku roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG zatrzymali czternaście grup nielegalnych imigrantów, w sumie 70 osób.

 

PAP