"Publiczny Kapitał Oszczędności" ma wysyłać dokumenty, które informują o konieczności zapłaty za "certyfikat poświadczający brak zaległości podatkowych dla nierezydentów". Ma to umożliwić wypłatę środków przez "Publiczny Kapitał Oszczędności" (nazywany też "PKO Bank Warszawa".

 

Jak informuje UKNF, pod adresem Warszawa, Piotra Skargi 61, gdzie miałaby znajdować się siedziba "Publicznego Kapitału Oszczędności", faktycznie znajduje się siedziba oddziału PKO Banku Polskiego, instytucji nadzorowanej przez KNF, która nie ma związku z opisywanym procederem. "Adres został wykorzystany przez oszustów w celu uwiarygodnienia działalności przestępczej i podszycia się pod instytucję nadzorowaną" - informuje UKNF.

 

 

Dodano, że dokumenty, którymi posługuje się ten podmiot nie zostały sygnowane przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego. Ponadto poinformowano, że do zadań Urzędu nie należy egzekwowanie podatków, w tym opłat za „certyfikat poświadczający brak zaległości podatkowych dla nierezydentów”.

 

Zauważono, że podmiot "Publiczny Kapitał Oszczędności (PKO Bank Warszawa)" posługujący się stroną internetową www.publicnzykapital.com (nazwa domeny zawiera błąd) nie ma siedziby na terytorium RP oraz nie jest nadzorowany przez KNF.

 

Urząd prosi o zachowanie szczególnej ostrożności oraz nie przelewanie żadnych środków, włącznie z opłatą za „certyfikat poświadczający brak zaległości podatkowych dla nierezydentów” oraz opłatą za otwarcie rachunku bankowego przez Publiczny Kapitał Oszczędności.

 

PAP