Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na stanowisko prezesa Funduszu w połowie maja. Wpłynęły trzy oferty. Największą liczbę punktów w postępowaniu konkursowym uzyskali Andrzej Jacyna i Zbigniew Orzeł.

 

Andrzej Jacyna jest lekarzem, absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku. Ma specjalizację II stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie.

 

W latach 1999-2001 był dyrektorem Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych, a następnie dyrektorem Szpitala Grochowskiego w Warszawie. Od maja 2005 r. do marca 2008 r. pracował jako dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

 

Pełnił obowiązki prezesa od marca 2016

 

W latach 2008-2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie. 1 lutego 2016 r. został wybrany na stanowisko zastępcy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych. Od 14 marca 2016 r. był pełniącym obowiązki prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Przepisy stanowią, że nabór na stanowisko przeprowadza zespół powołany przez ministra zdrowia. Zespół wyłania nie więcej niż trzech kandydatów, których przedstawia ministrowi. Minister powołuje prezesa NFZ spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu.

 

PAP