- Do UOKiK trafiło wiele skarg konsumentów, którzy zostali wprowadzeni w błąd. Szacujemy, że już około 400 osób mogło ponieść straty w wyniku działań tego pośrednika. Zarabia on na opłatach, których wysokość zataja. Dlatego ostrzegamy mieszkańców Dolnego Śląska przed tą firmą - powiedział Marek Niechciał, prezes UOKiK.

 

Zataja, że pobiera wynagrodzenie za pośrednictwo


Wysokie straty finansowe klienci mogą ponieść ponieważ:


- Firma zataja, że pobiera wynagrodzenie za pośrednictwo. Wmawia konsumentom, że muszą wpłacić część pożyczki na jego konto, i tym samym niby zmniejszą sumę do spłaty. Tymczasem, jak informuje UOKiK, jest to wynagrodzenie pośrednika, a klient otrzymuje mniej pieniędzy.


- Namawia na pożyczki, które nie odpowiadają potrzebom konsumentów. W efekcie - klient pożycza więcej niż mógłby spłacić.

 

Emerytura: 1460 zł. Raty pożyczek: 1900 zł


Urząd podaje przykład starszej osoby, której emerytura wynosi 1460 zł, a Piotr Kopczyński Twoje Finanse udzielił jej czterech pożyczek, w których łączne raty wynoszą 1900 zł.


Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, ostrzeżenia są wykorzystywane, gdy urząd stwierdzi, że przedsiębiorca stosuje nielegalną praktykę, która może narazić szeroki krąg konsumentów na znaczne straty finansowe lub niekorzystne skutki.

 

polsatnews.pl