Jak podał GIF, wycofana z obrotu seria produktu leczniczego to 041017 z datą ważności do 09.2019. Podmiotem odpowiedzialnym za lek jest Genetek Lifesciences Pvt. Ltd, a importerem Parafarmacja Sp. z o. o. 

 

GIF podjął decyzję 11 maja po otrzymaniu wyników badań z Narodowego Instytutu Leków. Orzeczenie NIL wskazywało, iż badana próbka produktu nie odpowiada wymaganiom w zakresie jałowości. Jałowość osiąga się poprzez proces sterylizacji.

 

Decyzji GIF nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Powstrzymuje silne reakcje alergiczne i stany zapalne

 

Calcium Gluconate jest dostępny wyłącznie na receptę. Lek ten podaje się dożylnie do powstrzymania silnych reakcji alergicznych i różnych stanów zapalnych. 

 

Stosuje się go również przy gruźlicy, toksycznym uszkodzeniu lub zapaleniu wątroby, czy też przy stanie przedrzucawkowym.

 

polsatnews.pl