Prokuratura Krajowa wydała w poniedziałek komunikat w sprawie czynności Prokuratury Regionalnej w Warszawie "w związku z nowym doniesieniem Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dotyczącej GetBack S.A.".

 

Przeprowadzenie tych czynności, jak informuje komunikat, zlecono funkcjonariuszom warszawskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

 

"Zabezpieczenie kopii dokumentów w żaden sposób nie zakłóci i nie utrudni bieżącej działalności spółki GetBack S.A. Działania te mają wyłącznie na celu prawidłowe zabezpieczenie kopii dokumentów i wyjaśnienie wszelkich okoliczności sprawy dotyczącej ewentualnych nieprawidłowości w działaniu spółki GetBack S.A." - informuje Prokuratura Krajowa.

 

Działania Prokuratury Regionalnej w Warszawie, dodaje, związane są z wpłynięciem do tej jednostki "uzupełniającego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skierowanego 26 kwietnia 2018 roku przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego".

 

PAP