Na druku ZUS ZLA wystawiane jest zaświadczenie lekarskie, które przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego i jego wysokości, jest dowodem stwierdzającym niezdolność do pracy z powodu choroby.


Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca czerwca. Natomiast od 1 lipca 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy twierdzi, że ZUS w ostatnich miesiącach znacznie ogranicza liczbę wydawanych lekarzom druków zwolnień.


"Utrudnienia w okresie nasilonych zachorowań"

 

"Oficjalnym tłumaczeniem przedstawianym przez ZUS jest przygotowanie się do całkowitego przejścia na wystawianie zwolnień w formie elektronicznej od lipca bieżącego roku, co ma powodować - zdaniem urzędników ZUS - zmniejszenie zapotrzebowania na druki papierowe" - napisał w oświadczeniu przewodniczący Zarządu Krajowego OZZL Krzysztof Bukiel.

 

Zwrócił jednak uwagę, że "ograniczenia te wprowadzane są w okresie nasilonych zachorowań na choroby infekcyjne, w tym grupę i w praktyce powodują dodatkowe utrudnienia dla lekarzy i chorych".

 

"Poza wszystkim, takie ograniczenia stanowią – w ocenie wielu lekarzy – formę »tresury« i przymusu do korzystania z elektronicznych zwolnień wobec braku druków papierowych, co jest wyrazem przedmiotowego traktowania lekarzy przez urzędników ZUS" - podkreślił Bukiel.


Jak dodał, "system elektronicznego wystawiania druków ZUS ZLA jest ciągle daleki od sprawności i - w ocenie wszystkich środowisk lekarskich - powinien być wdrażany stopniowo, równolegle do systemu dotychczasowego".


"Konfrontacyjne podejście do lekarzy"


"Ostrzegamy, że próby wprowadzenia e-zwolnień na zasadzie »tępego przymusu« może spowodować, że wielu lekarzy zrezygnuje z uprawnienia do wystawiana na rzecz ZUS druków zwolnień, których celem jest wypłata świadczeń pieniężnych, a obowiązek orzekania o stanie zdrowia pacjentów (i konieczności zwolnienia z pracy) lekarze będą wypełniać na zwykłych kartkach papieru, jak to już robili przed laty" - zaznaczył Bukiel.


Przypomniał też, że "wystawianie zaświadczeń na rzecz ZUS, w tym druków ZUS ZLA nie należy do świadczeń zdrowotnych".


Zdaniem OZZL, "takie konfrontacyjne (w stosunku do lekarzy) podejście ZUS i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odniesieniu do wystawianie e-zwolnień stoi w zasadniczej sprzeczności z deklaracjami Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia, którzy zapowiadali reformowanie ochrony zdrowia w dialogu z zainteresowanymi środowiskami pracowników ochrony zdrowia, w tym przypadku z lekarzami".


Związek wyraził także nadzieję "na zmianę stanowiska ZUS i ministerstwa w tym zakresie".

 

polsatnews.pl