Rada może nakładać sankcje na państwa członkowskie. Polska już pięciokrotnie sprawowała funkcję niestałego członka Rady ONZ. Pierwszy raz już w drugim roku istnienia ONZ - w latach 1946- 1947.

 

Polsat News