W SOP, która ma mieć uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze, ma pracować 3 tys. osób; Służba ma też realizować nowe zadania, polegające na rozpoznawaniu i zapobieganiu przestępstwom m.in. przeciwko Polsce, życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, bezpieczeństwu w komunikacji, porządkowi publicznemu, zamachom i czynnej napaści, skierowanym przeciwko ochranianym osobom oraz bezpieczeństwu ochranianych obiektów.

 

Zgodnie z projektem, funkcjonariusze SOP będą mogli przeprowadzać czynności operacyjno-rozpoznawcze w celu pozyskiwania informacji o zagrożeniach dotyczących chronionych osób i obiektów, a także rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw im zagrażających.

 

Źródło: iTV Sejm 

 

Przekroczenie granicy obrony koniecznej 

 

Sejm będzie też debatować nad projektem zmiany Kodeksu karnego przewidującym, że karom nie podlegałby ten, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach, polegający m.in. na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu, albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące - czyli sposób obrony lub użyte środki nie byłyby odpowiednie do zagrożenia, wynikającego z zachowania napastnika.

 

Izba rozpatrzy też rządowy projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, którego podstawowym zadaniem jest dbanie o właściwe wdrożenie w praktyce zasad "Konstytucji Biznesu". Projektodawca tłumaczy, że chodzi o lepszą ochronę interesów mikro-, małych i średnich firm, poprawę środowiska prawnego, w którym funkcjonują oraz zapewnienie bardziej partnerskich relacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej.

 

W Sejmie także odbędą się pierwsze czytania rządowych projektów ustaw: o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; oraz Przepisy wprowadzające Prawo przedsiębiorców.

 

"Na dzisiejszym posiedzeniu Konstytucja Biznesu - pakiet pięciu ustaw, który ma uwolnić polską przedsiębiorczość i stanowi największą od 30 lat reformę prawa gospodarczego. Ministrowie i organy centralne będą wydawać także objaśnienia prawne przepisów napisane prostym językiem" - napisał na twitterze marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

 

Uzasadnienie Ziobry ws. dokonanych zmian w sądach

 

Posłowie zajmą się też projektem ustawy autorstwa PiS, który przewiduje przekazanie z budżetu państwa 100 mln zł dotacji na fundusz wieczysty Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, z którego planowane są prace konserwatorskie Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej w Warszawie.

 

Izba wysłucha również - na wniosek Nowoczesnej - uzasadnienia Ministra Sprawiedliwości ws. dokonanych przez niego zmian na stanowiskach prezesów sądów w okresie od wejścia w życie nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych.

 

PAP, fot. PAP/Bartłomiej Zborowski