- W projekcie rezolucji nie ma na razie odniesienia do Marszu Niepodległości, ale mówi o tym poprawka nr 1, zgłoszona przez przedstawicieli wszystkich pięciu grup politycznych PE,  które zgłosiły tez rezolucję - dowiedział się Polsat News.

 

Proponowany tekst to: 

 

15a.     Calls on the Polish Government to take appropriate action on and strongly condemn the xenophobic and fascist march that took place in Warsaw on Saturday, 11 November 2017;

 

15a. (Parlament Europejski wzywa polski rząd do podjęcia odpowiednich działań i stanowczego potępienia ksenofobicznego i faszystowskiego marszu, który miał miejsce w Warszawie w sobotę, 11 listopada 2017 roku)

 

W środę debata i głosowanie

 

W środę, 15 listopada, o godz. 9 na sesji plenarnej PE w Strasburgu rozpocznie się debata o praworządności i stanie demokracji w Polsce. Po południu planowane jest głosowanie rezolucji Parlamentu w tej sprawie.

 

W debacie weźmie udział m.in. pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans i - w imieniu przewodnictwa w Radzie - wiceminister do spraw europejskich Estonii Mati Maasikas.

 

Niewykluczone, że PE wezwie do uruchomienia wobec Polski procedury zgodnej z artykułem 7.1 Traktatu, mówiącym o ryzyku poważnego naruszenia wartości europejskich przez polskie władze.

 

Jeśli tak się stanie, Komisja Swobód Obywatelskich PE przygotuje "uzasadnioną propozycję" w tej sprawie, którą następnie przedłoży Radzie UE.

 

Procedura może doprowadzić do zawieszenia części praw Polski jako członka Unii Europejskiej.

 

polsatnews.pl, Polsat News