Złożony w Sejmie we wrześniu ubiegłego roku obywatelski projekt nosił tytuł "o ograniczeniu handlu w niedziele". Zmianę zaproponowała w środę posłanka PiS Bożena Borys-Szopa, argumentując, że ustawa reguluje kwestie handlu nie tylko w niedziele, ale także w inne dni, m.in. w Wigilię i w Wielki Piątek. Członkowie podkomisji zaakceptowali jej propozycję.

 

Projekt ustawy złożył Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, którego pełnomocnikiem jest Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu Krajowego Handlu, Banków i Ubezpieczeń NSZZ "Solidarność". I to "S" dyscyplinuje polityków PiS ws. prac nad ograniczeniem handlu w niedziele.

 

"S" zaniepokojona brakiem postępów

 

W czerwcu Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" w liście do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego wyraziła zaniepokojenie "brakiem postępów w pracach legislacyjnych" oraz propozycjami polityków ekipy rządzącej "całkowicie wypaczającymi sens projektu".

 

"Wśród nich należy wymienić m.in. koncepcję wprowadzenie zaledwie dwóch niedziel wolnych od handlu, delegowanie decyzyjności w tej kwestii na samorządy czy też wprowadzenie możliwości handlu w niedziele do godz. 13" - napisali związkowcy.

 

Podkreślili, że "Solidarność" nie odstąpi od postulatów ograniczenia handlu zaproponowanych w projekcie. "Pod tymi rozwiązaniami podpisało się ponad pół miliona obywateli" - argumentowali związkowcy, wzywając parlamentarzystów do zintensyfikowania prac nad projektem.

 

Po tym apelu "Solidarności" prace legislacyjne nabrały tempa.

 

Przyspieszenie w Sejmie

 

W środę posłowie dyskutowali nad poprawką dotyczącą tego, czy ustawą mają zostać objęte tylko podmioty prowadzące działalność handlową czy także usługową. Nie podjęli jednak decyzji w tej sprawie.

 

W czwartek podkomisja rozpatruje kolejne poprawki. Przewodniczącym podkomisji jest poseł PiS Janusz Śniadek, były przewodniczący "S".

 

 

Posłanka odnosi się do art. 2 projektu ustawy, który mówi, że placówka handlowa to: "wszelkie obiekty, w których prowadzona jest sprzedaż towarów i wyrobów w zakresie hurtowym i detalicznym, w tym sprzedaż towarów i wyrobów kupionych w celu ich odsprzedaży w formie sklepów, stoisk, straganów, hurtowni, składów węgla, składów materiałów budowlanych, domów towarowych, domów wysyłkowych, biur zbytu oraz w formie sklepów internetowych".

 

 

polsatnews.pl