Dyskryminowanych ze względu na pochodzenie czuje się 42 proc. holenderskich muzułmanów. W pozostałych krajach UE, biorących udział w badaniu, odsetek ten wyniósł 27 proc.


Oprócz tego 30 proc. holenderskich muzułmanów uważa, że jest dyskryminowana ze względu na religię. W pozostałych krajach UE odsetek ten wyniósł 17 proc.

 

Dyskryminowani, gdy szukają pracy


31 proc. respondentów poszukujących pracy twierdzi, że doświadczyło dyskryminacji w ciągu ostatnich pięciu lat, a 42 proc., iż zostali zatrzymani przez policję w ciągu ostatniego roku tylko dlatego, że są imigrantami lub należą do mniejszości etnicznej.


- Jeśli ludzie są systematycznie dyskryminowani, to tracą zaufanie. Nie ma bezpośredniego związku pomiędzy dyskryminacją i ekstremizmem, ale poczucie wykluczenia zwiększa podatność na alternatywne idee, w tym te ekstremistyczne - skomentował wyniki badania Friso Roscam Abbing z FRA.

 

Czują się związani z krajem, w którym mieszkają


Pomimo znacznego odczuwania dyskryminacji zdecydowana większość muzułmanów w UE darzy dużym zaufaniem unijne instytucje demokratyczne. Deklarują też silną więź z krajem, w którym mieszkają (76 proc. badanych).

 

Badanie koncentrujące się na doświadczeniach muzułmańskich imigrantów i ich dzieci urodzonych w UE wykazało, że w ostatnim dziesięcioleciu postawa społeczna nie zmieniła się wystarczająco.


FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) to niezależna organizacja zajmująca się prawami człowieka, finansowana z budżetu UE. W ankietach, przeprowadzonych przez agencję FRA w 15 państwach UE z największą społecznością muzułmańską, wzięło udział 10 527 osób określających się jako muzułmanie.


polsatnews.pl