Funkcjonariusze Straży Granicznej  z placówki w Korczowej odkryli w samochodzie 51-letniego obywatela Ukrainy dwie spreparowane głowy wilka szarego. Podróżny twierdził, że nie wiedział o tym, że okazy podlegają ochronie. Wyjaśniał pogranicznikom, że wiózł na prezent dla znajomego. 


Dochodzenie w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej.


Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwana w skrócie CITES, ma na celu ochronę dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem. Cele te są realizowane  poprzez kontrolę, monitoring i ograniczanie międzynarodowego handlu nimi, ich rozpoznawalnymi częściami i produktami pochodnymi, a także zapewnienie międzynarodowej współpracy na rzecz ograniczania nielegalnego handlu okazami gatunków zagrożonych wyginięciem i podnoszenie świadomości na temat presji człowieka na dziko żyjące gatunki roślin i zwierząt.

 

polsatnews.pl