Bułgaria jest najbiedniejszym krajem członkowskim UE, nie należy do strefy Schengen, w której można poruszać się bez kontroli. Od chwili zamknięcia szlaku bałkańskiego w roku 2016 liczba migrantów przybywających do Bułgarii, będącej dla nich krajem tranzytowym, znacznie spadła. Obecnie przebywa tam 1268 osób, które wystąpiły o azyl, wobec czego schroniska azylanckie zapełnione są tylko w 25 proc.

 

1930 uchodźców chciało opuścić Bułgarię


W pierwszych siedmiu miesiącach 2017 r. w Bułgarii zatrzymano 1930 uchodźców, którzy chcieli opuścić Bułgarię w kierunku Serbii.


Węgry od końca marca przetrzymują wszystkich uchodźców na czas trwania procedury azylowej w wioskach kontenerowych w pobliżu granicy z Serbią. Rząd w Budapeszcie uzasadniał tę decyzję zredukowaniem zagrożeń związanych z napływem uchodźców.

 

Węgierski rządu ostro krytykowany


Decyzja węgierskiego rządu była ostro krytykowana przez międzynarodową społeczność. Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców zarzucał Węgrom, że łamią zobowiązania wynikające z prawa międzynarodowego i unijnego. W kulminacyjnym okresie kryzysu uchodźczego w roku 2015 przez Węgry przeszła fala ponad 400 tys. uchodźców, których celem była Europa Zachodnia. Obecnie do kraju tego nie docierają właściwie żadni uchodźcy.


Deutsche Welle