Wodociąg zaopatruje w wodę 15 miejscowości. Oprócz Pasłęka także Mariankę, Leszczynę, Borzynowo, Aniołowo, Rogowo, Zielony Grąd, Rzeczną, Łączną, Krosno, Krosienko, Robity, Kupin, Gołąbki i Pólko. W sumie wodę pobiera 14 tys 181 osób.

 

Jak podał w komunikacie Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, administrator wodociągu został zobowiązany do poinformowania mieszkańców o braku przydatności wody do spożycia. Musi także zapewnić wodę o właściwej jakości z innego, zastępczego źródła.

 

PAP