"Wobec powtarzających się czynów przemocy seksualnej wobec kobiet, popełnionych w naszym kraju, Inspektor Ochrony Danych Osobowych prosi wszystkie media, aby unikały przekazywania informacji i szczegółów, które mogą, także pośrednio, przyczynić się do identyfikacji ofiar" - brzmi rozpowszechniony przez Ansę apel urzędu kierowanego przez Antonello Soro.

 

W oświadczeniu podkreślono, że także wtedy, gdy dane i informacje ogłaszane są przez oficjalne źródła, środki przekazu nie powinny podawać elementów, które mogłyby ułatwić ustalenie tożsamości ofiar przemocy seksualnej.

 

Ich publikacja - przypomniano - jest sprzeczna z kodeksem dziennikarskim, zasadami ochrony prywatności oraz przepisami kodeksu karnego, obejmującymi specjalną ochroną ofiary takich przestępstw. 

 

Gwałt w Rimini i w Rzymie


W ostatnim czasie we Włoszech doszło do kilku szeroko nagłośnionych przez media gwałtów, między innymi brutalnej napaści na polskich turystów pod koniec sierpnia w Rimini. O uszanowanie ich prywatności, zachowanie dyskrecji i nieujawnianie szczegółów apelował do mediów polski MSZ.

 

Przypadki gwałtów zanotowano także w minionych dniach w Rzymie. Ich ofiarami padły między innymi obywatelki Finlandii i Niemiec.

 

PAP