Kapituła pod przewodnictwem Jerzego Jarzębskiego przyznała nagrodę za książkę, która jest "niezwykle rzetelnym portretem młodzieży w wieku 14-16 lat, i dla której powstawały swego czasu gimnazja - dziś zlikwidowane przez kolejną reformę oświaty. Anna Cieplak z wielką psychologiczną wrażliwością maluje portrety swoich bohaterów pokazując, ewolucję ich osobowości".

 

Oprócz Anny Cieplak w tegorocznej edycji nagrody nominowani byli: Salcia Hałas za "Pieczeń dla Amfy" (Muza), Natalia Fiedorczuk-Cieślak za "Jak pokochać centra handlowe" (Wielka Litera), Aleksander Wenglasz za "Zdjęcie inaczej zabić" (Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza) oraz Aleksandra Zielińska i książka "Bura i szał" (W.A.B.).

 

Nagroda ustanowiona została w 2015 roku przez radomski samorząd z inspiracji Muzeum Witolda Gombrowicza. Przyznawana jest przez prezydenta miasta za debiut prozatorski rozumiany jako pierwsza lub druga książka autora napisana prozą artystyczną w języku polskim.

 

Jej wysokość to 40 tys. złotych. Współorganizatorem Nagrody i towarzyszącego jej festiwalu literackiego "Opętani Literaturą" jest Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, oddział warszawskiego Muzeum Literatury.

 

Honorowy patronat nad nagrodą objęła Rita Gombrowicz. Mecenasem drugiej edycji nagrody jest przedsiębiorca Jarosław Krzyżanowski.

 

Organizatorom udało się zaprosić do pracy w kapitule nagrody ważne postaci życia literackiego i naukowego. Zgłoszone książki oceniają: Jerzy Jarzębski (Uniwersytet Jagielloński, przewodniczący kapituły), Ewa Graczyk (Uniwersytet Gdański), Anna Kałuża (Uniwersytet Śląski), Zofia Król (red. nacz. "dwutygodnik.com"), Zbigniew Kruszyński (wybitny pisarz i tłumacz), Józef Olejniczak (Uniwersytet Śląski), Justyna Sobolewska ("Polityka").

 

PAP