W piątek wchodzi w życie reforma edukacji, która przywraca ośmioletnie szkoły podstawowe, czteroletnie licea ogólnokształcące oraz pięcioletnie technika. Gimnazja mają być - zgodnie z nowymi przepisami - stopniowo likwidowane. Przeciwko zmianom protestowała m.in. PO, a także Związek nauczycielstwa Polskiego.

 

Nowy rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się w poniedziałek. Schetyna podkreślił w liście, że dzięki nauczycielom, ale też "dobrym rozwiązaniom systemowym" polska edukacja była do niedawna "powodem do dumy i podziwu" ze strony naszych partnerów z UE i ze świata.

 

Przypomniał, że według badań PISA w latach 2007-2012, polscy uczniowie uzyskali największą poprawę wyników w zakresie kluczowych kompetencji spośród wszystkich krajów europejskich. "Chcemy wam, nauczycielom za to bardzo podziękować i złożyć wyrazy ogromnego szacunku" - zaznaczył lider Platformy.

 

"Nie zgadzamy się na brak zaufania do pedagogów"

 

Schetyna skrytykował w liście rządzące obecnie Prawo i Sprawiedliwość, któremu zarzucił m.in. brak zrozumienia potrzeb nowoczesnej edukacji. "Z głębokim żalem patrzymy na brak poszanowania dla ciężkiej pracy i osiągnięć nauczycieli, na marnotrawienie pieniędzy, na likwidacje gimnazjów i zwalnianie tysięcy nauczycieli, na niszczenie polskiej szkoły" - napisał szef PO.

 

"Nie zgadzamy się na brak zaufania do pedagogów, na wskazywanie palcem przez kuratora zawartości programu nauczania, na usuwanie z tego programu najwybitniejszych polskich pisarzy czy historii powszechnej" - podkreślił.

 

Zapewnił, że Platforma Obywatelska będzie dążyć do przywrócenia "szkoły na miarę XXI wieku, wolnej i otwartej, dbającej o dobro ucznia i doceniającej autorytet". "Przywrócimy należny nauczycielom szacunek i godność państwa wspaniałego zawodu. Jeszcze raz dziękując, życzę wam, byście - bez względu na otoczenie i warunki - potrafili zawsze zachęcać młodych ludzi do zdobywania wiedzy i poznawania świata" - napisał Schetyna, zwracając się do nauczycieli.

 

PAP