Syrena stoczniowa w środę w samo południe dała sygnał do rozpoczęcia obchodów 37. rocznicy podpisania w Szczecinie Porozumień Sierpniowych w 1980 r.

 

Szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska odczytała przesłanie Andrzeja Dudy skierowane do uczestników rocznicowych obchodów.

 

- Polski sierpień, powołanie związków zawodowych i dokonania Solidarności to wielkie wydarzenia-symbole, ważne nie tylko w historii Polski, ale także historii powszechne - napisał prezydent RP Andrzej Duda.

 

- 37 lat temu Szczecin był jednym z najważniejszych miejsc, gdzie rozstrzygały się losy Polski - podkreślił Duda.

 

Z kolei wicepremier i minister kultury Piotr Gliński powiedział, że strajkujący domagali się godności. - Tej godności, mającej wymiar ludzki i materialny - ale co ważniejsze - godności w wymiarze ludzkiej podmiotowości i wolności - stwierdził Gliński.

 

30 sierpnia 1980 r. podpisano Porozumienia Szczecińskie, kończące sierpniowe strajki 1980 r. na Pomorzu Zachodnim. Było to pierwsze z porozumień zawartych pomiędzy strajkującymi robotnikami a rządem PRL. Kolejne podpisano następnego dnia w Gdańsku. Porozumienia Sierpniowe doprowadziły do powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej - i stały się początkiem przemian z 1989 r. - obalenia komunizmu i wyjścia z systemu jałtańskiego.

 

PAP