Do Trybunału Sprawiedliwości UE wpłynęła odpowiedź Polski ws. Puszczy Białowieskiej. Termin upływał o północy

Polska

Odpowiedź Ministerstwa Środowiska na decyzję o natychmiastowym nakazie wstrzymania wycinki na obszarach chronionych Puszczy Białowieskiej została przesłana do Trybunału Sprawiedliwości UE - poinformował Polsat News Aleksander Brzózka, rzecznik resortu. Jak wcześniej informowano, teść dokumentu ma charakter poufny, "gdyż jest traktowana ona jako materiał dowodowy w sprawie".

Trybunał podjął 28 lipca decyzję o natychmiastowym nakazie wstrzymania wycinki na obszarach chronionych Puszczy Białowieskiej. To środek tymczasowy, o który wnioskowała KE. Polska dostała czas do piątku, by przesłać swoją odpowiedź w tej sprawie.

 

Z informacji, do których dotarła PAP, wynika m.in., że w odpowiedzi do Trybunału Sprawiedliwości UE polska strona przekonuje, że wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej, tak jak chce tego Komisja Europejska, spowoduje szkody w środowisku o szacowanej wartości 3,24 mld zł.

 

- Ministerstwo w puszczy prowadzi jedynie takie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochronę zagrożonych siedlisk i gatunków. Jeśli chodzi o teść dokumentu, to ma ona charakter poufny, żeby nikt nie mógł wpłynąć na treść postępowania lub ostatecznej decyzji. To materiał dowodowy w sprawie - powiedział w piątek po południu rzecznik resortu środowiska.

 

Ministerstwo tłumaczyło wcześniej, że zapewnienie bezpieczeństwa publicznego rozumiane jest m.in. przez minimalizację zagrożenia pożarowego w puszczy czy też zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi poprzez usuwanie martwych i suchych drzew.

 

Działania "zgodne z przepisami"

 

Z informacji, do których dotarła PAP, resort środowiska podkreśla w piśmie, iż jego działania są zgodne z przepisami dyrektywy ptasiej i siedliskowej, a nawet niezbędne dla ochrony przyrody.

 

Przeciwnego zdania jest Komisja Europejska, która właśnie za nieprzestrzeganie tych regulacji rozpoczęła procedurę o naruszenie prawa unijnego w Polsce. Obie dyrektywy są podstawą europejskiego programu Natura 2000.

 

Stanowisko KE "opiera się na hipotezach"

 

Ministerstwo argumentuje, że wniosek Komisji Europejskiej dotyczący zastosowania przez Trybunał środka tymczasowego, czyli nakazu natychmiastowego wstrzymania wycinki, nie spełnia odpowiednich przesłanek, by go zastosować.

 

W odpowiedzi Polski wskazano, że już na pierwszy rzut oka nie jest oczywiste, iż żądania KE są uzasadnione, bo - jak przekonuje ministerstwo - jej stanowisko w znacznej mierze opiera się na hipotezach.

 

Resort ministra Jana Szyszki przekonuje również, że nie można mówić o tym, że uzasadnieniem działań Trybunału jest pilność sprawy, bo Komisja na wcześniejszych etapach nie spieszyła się zbytnio z działaniami, które miałyby położyć kres ewentualnemu naruszeniu.

 

Nakaz wstrzymania wycinki "nie jest proporcjonalnym środkiem"

 

Pierwsze informacje o kontaktach Brukseli z Warszawą w sprawie puszczy pojawiły się w marcu 2016 roku. Kilka tygodni później podano, że prowadzone jest w tej sprawie wstępne postępowanie, które następnie zostało przekształcone w procedurę o naruszenie prawa unijnego.

 

Ministerstwo jest zdania, że Komisja nie wykazała w wystarczający sposób prawdopodobieństwa powstania poważnych i nieodwracalnych szkód na skutek interwencji na obszarach chronionych Puszczy.

 

W piśmie do Trybunału zwrócono też uwagę, że nakaz wstrzymania wycinki nie jest proporcjonalnym środkiem i nie zapewnia zminimalizowania strat każdej ze stron. Resort przekonuje, że to właśnie realizacja środka tymczasowego, o który wnioskowała KE, spowoduje zniszczenie siedlisk przyrodniczych, co może spowodować nieodwracalne szkody.

 

W konkluzji pisma zwrócono uwagę, że realizacja środka tymczasowego, czyli zaniechanie wycinki, spowoduje szkody w środowisku, których wysokość została oszacowana na 3,24 mld zł.

 

Wycinka w Puszczy

 

Spór dotyczący prowadzenia wycinki w Puszczy Białowieskiej przybrał na sile, gdy w ubiegłym tygodniu Trybunał Sprawiedliwości w swojej wstępnej decyzji przychylił się do wniosku KE o zastosowanie środka tymczasowego i nakazał wstrzymanie wycinki drzew.

 

Resort środowiska zapowiedział w poniedziałek, że będzie nadal prowadził działania w puszczy. W środę rzeczniczka KE Mina Andreewa powiedziała, że "Komisja śledzi sytuację z wielkim zaniepokojeniem". "Jeśli zostanie potwierdzone, że wycinka ma dalej miejsce w Puszczy Białowieskiej, sprawa zostanie wzięta pod uwagę w prowadzonej procedurze praworządności dotyczącej Polski" - zapowiedziała.

 

Ministerstwo środowiska w czwartkowym komunikacie podkreśliło, że na terenie puszczy prowadzone są tylko działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, tym samym są one zgodne z postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Z informacji otrzymanych w Trybunale wynika, że postępowanie w sprawie środków tymczasowych jest w toku. Nadal obowiązuje postanowienie wiceprezesa Trybunału z 27 lipca o wstrzymaniu wycinki. - Wydaje się, że postępowanie w sprawie środków tymczasowych może zakończyć się we wrześniu - podało  źródło w Trybunale.

 

PAP

mr/ml/

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze