- Staję dzisiaj przed państwem, aby po raz kolejny wyrazić mój niepokój z powodu projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Ta ustawa, a także dwie pozostałe ustawy - o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o ustroju sądów powszechnych - będą miały jeden skutek: pozbawią obywateli prawa do niezależnego sądu - powiedział Bodnar, tuż przed głosowaniem.

 

"Prawo, bez którego nie można bronić innych praw i wolności"

 

Jak podkreślił, jest to jedno z najważniejszych praw obywatelskich. - Prawo, bez którego nie można bronić innych praw i wolności. Bez którego nie można kontrolować władzy, bez którego nie można nakładać na władzę ograniczenia - powiedział Bodnar.

 

Rzecznik mówił, że istotą prawa do sądu jest "niezależność sądownictwa od polityków, biznesmenów, wielkich spółek skarbu państwa, lokalnych baronów oraz układów politycznych".

 

Sędzia ma orzekać na podstawie konstytucji oraz ustaw 

 

Podkreślił, że sędzia ma orzekać na podstawie konstytucji oraz ustaw, a obowiązkiem państwa jest stworzenie dla niego takich warunków służby, aby "nigdy nie znajdował się w sytuacji podporządkowania".

 

RPO zaapelował do parlamentarzystów o nieprzyjmowanie ustawy o Sądzie Najwyższym.

 

PAP