- Powody, dla których stan wyjątkowy został wprowadzony, są wciąż aktualne, więc musi on zostać przedłużony - powiedział przewodniczący.

 

W połowie kwietnia Sisi zarządził trzymiesięczny stan wyjątkowy po zamachach bombowych na koptyjskie kościoły w mieście Tanta w Delcie Nilu i w Aleksandrii, gdzie zginęło łącznie co najmniej 45 ludzi. Ówczesna decyzja została jednogłośnie poparta przez jednoizbowy parlament Egiptu.

 

PAP