Na początku czerwca istotnie zwiększyła się grupa zwolenników rządu Beaty Szydło przy jednoczesnym spadku jego przeciwników, w efekcie notowanie rządu nigdy nie były tak dobre jak obecnie - podkreśla CBOS. "Przewaga liczebna grupy badanych popierających rząd nad grupą jego przeciwników jest największa od jego powstania" - podkreślono.

 

CBOS zaznaczył, że w czerwcu po raz kolejny poprawiło się też postrzeganie Beaty Szydło w roli premiera. Zadowolenie z tego, że stoi ona na czele rządu, wyraża obecnie 49 proc. respondentów (o 2 pkt proc. więcej niż w maju). Niezadowolonych z faktu, iż funkcję premiera pełni Szydło jest obecnie 36 proc. badanych (spadek o 2 pkt proc.). 14 proc. badanych nie potrafi określić swojego stosunku do jej osoby (spadek o 1 pkt proc. mdm).

 

"Także w odniesieniu do osoby premiera od czasu powstania obecnego rządu przewaga zwolenników nad przeciwnikami nigdy nie była tak duża jak obecnie" - zauważa ośrodek.

 

Lepsza ocena polityki gospodarczej


Na początku czerwca znacząco polepszyły się także oceny polityki gospodarczej obecnego rządu. 49 proc. badanych uważa, że stwarza ona szanse poprawy sytuacji gospodarczej (od maja wzrost o 4 pkt proc.). Przeciwnego zdania było 39 proc. respondentów (spadek o 4 pkt proc. mdm). Działań rządu w obszarze gospodarki nie potrafiło ocenić 12 proc. badanych.

 

Najwięcej zwolenników obecny rząd ma wśród respondentów, którzy w wyborach do Sejmu zagłosowaliby na Prawo i Sprawiedliwość lub dwie pozostałe partie startujące w ostatnich wyborach pod tym szyldem (88 proc.).

 

"Na przeciwległym biegunie sytuują się osoby deklarujące zamiar głosowania na Platformę Obywatelską, spośród których zdecydowana większość określa się jako przeciwnicy rządu (72 proc.)"  - podkreślono.

 

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (325) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich


(face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1-8 czerwca 2017 roku na liczącej 1020 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

 

PAP