Jak tłumaczyła prok. Magdalena Mazur-Prus, do przyjmowania korzyści majątkowych przez Jacka K. miało dochodzić od czerwca do października 2016 r. Podejrzany przyznał się do stawianych mu zarzutów i złożył wyjaśnienia.

 

Wobec prof. Jacka K. zostały zastosowane wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym m.in. dozór policji i zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Ortopeda dostał też zakaz wykonywania zawodu lekarza w jednostkach publicznej służby zdrowia.

 

Prof. Jacek K. został zatrzymany we wtorek w swoim gabinecie w szpitalu. Profesor od grudnia jest pełnomocnikiem rektora Uniwersytetu Medycznego ds. restrukturyzacji szpitala ortopedycznego im. W. Degi, wcześniej był szefem Kliniki Ortopedii i Traumatologii i dyrektorem Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego w Świebodzinie.

 

PAP