Polska Izba Komunikacji  Cyfrowej, ITI Neovision SA (operator platformy nc+) i Cyfrowy Polsat SA wspólnie wystąpili do Sejmu, szefów klubów parlamentarnych i liderów partii ws. projektu ustawy o abonamencie.

 

Broniąc praw swoich abonentów sygnatariusze pisma zgodnie opowiedzieli się za wsparciem mediów publicznych i abonamentem, ale płaconym powszechnie. 

 

- Abonament powinien być pobierany sprawiedliwie i zgodny z prawem. Nie ma zgody na ściąganie opłat tylko od części Polaków. Państwo polskie już dziś dysponuje wszystkimi koniecznymi narzędziami i rejestrami pozwalającymi na realizację obowiązku powszechnej opłaty abonamentowe - oświadczyli operatorzy. I podkreślili, że są gotowi do udziału w pracach nad nowym projektem ustawy.

 

Poniżej treść wspólnego  Oświadczenia dotyczącego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji, popularnie zwanej "ustawą o abonamencie"

 

"Szanowni Państwo Marszałkowie, Szanowni Państwo Przewodniczący, Szanowne Panie Posłanki, Szanowni Panowie Posłowie,

 

Media publiczne są potrzebne Polsce i Polakom w celu realizacji zadań związanych z misją publiczną, zapisaną w prawie jako oferowanie całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowanych programów i innych usług w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujących się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

 

Jako dystrybutorzy usług telewizyjnych wspieramy istnienie mediów publicznych i misji, która powinna być przez nie realizowana. Media publiczne wymagają więc wsparcia ze środków publicznych proporcjonalnego do powierzonych im zadań misyjnych. Powszechny abonament pobierany sprawiedliwie i zgodnie z prawem od wszystkich obywateli, umożliwi mediom publicznym faktyczną realizację ich misji, bez konieczności komercjalizacji oferty programowej i uczestniczenia w wyścigu z mediami komercyjnymi.

 

Mając to na uwadze, widzimy konieczność opracowania modelu finansowania mediów publicznych zgodnego z prawem krajowym i europejskim, a zarazem powszechnego i akceptowanego przez społeczeństwo.

 

Niestety, projekt nowelizacji ustawy abonamentowej, zaakceptowany przez Rząd 24 maja tego roku, nie przybliża nas do realizacji tego zadania. Znamienne, że na etapie konsultacji międzyresortowych, stwierdziły to bardzo jednoznacznie poszczególne ministerstwa i urzędy centralne.

 

Akceptacja abonamentu nie może oznaczać zgody na nierówne traktowanie obywateli, ani na złamanie przepisów chroniących ich dane osobowe, co proponuje się w projekcie ustawy. Należy dodać, że Państwo polskie już dziś dysponuje wszystkimi koniecznymi narzędziami i rejestrami pozwalającymi na realizację obowiązku powszechnej opłaty abonamentowej.

 

Rynek audiowizualny w Polsce i polscy konsumenci potrzebują dojrzałych, sprawiedliwych i stabilnych rozwiązań w zakresie finansowania mediów publicznych. Jesteśmy przekonani, że można ten cel osiągnąć drogą rynkowego i społecznego konsensusu, bez naruszania praw klientów telewizji płatnych. Właściwym rozwiązaniem jest przyjęcie zapisów ustawowych wprowadzających powszechny abonament, uiszczany przez wszystkich obywateli. Deklarujemy wszelkie poparcie dla prac nad takim projektem.

 

Mając na uwadze powyższe argumenty, sprzeciwiamy się rozwiązaniu tymczasowemu i wnosimy o niezwłoczne podjęcie prac nad rozwiązaniem docelowym, zgodnym z przepisami prawa, interesem publicznym i zasadami sprawiedliwości społecznej, które będzie przewidywało powszechny pobór abonamentu, a nie jedynie od części obywateli.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, ITI Neovision S.A., Cyfrowy Polsat S.A."

 

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE) zrzesza około 110 firm stanowiących integralną część polskiego rynku mediów elektronicznych. Członkowie PIKE reprezentują blisko 75 proc. krajowego rynku telewizji kablowej.

 

 

Poczta może żądać informacji o klientach płatnej telewizji

 

24 maja Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji, autorstwa ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Projekt zakłada włączenie dostawców usług płatnej telewizji do procesów rejestracji odbiorników oraz identyfikacji podmiotów, które muszą płacić abonament.

 

Dostawcy tych usług będą mogli odbierać od swoich klientów zgłoszenia rejestracyjne odbiorników oraz przekazywać je operatorowi wyznaczonemu pobierającemu opłaty abonamentowe, czyli Poczcie Polskiej. Będą także musieli przekazywać Poczcie Polskiej informacje o wszystkich zawieranych umowach.

 

Poczta miałaby prawo żądania informacji od dostawców usług telewizji płatnej o klientach korzystających z tych usług.

 

Operatorzy muszą przekazać dane osobowe klientów

 

W projekcie zaproponowano możliwość zarejestrowania odbiornika za pośrednictwem dostawcy usług płatnej telewizji.

 

Przy zawarciu umowy dostawca usług telewizji płatnej musiałby przekazać klientowi informację o obowiązku zarejestrowania odbiornika oraz uregulowania opłat abonamentowych. Klient byłby też poinformowany, że niektóre jego dane osobowe zostaną przekazane Poczcie Polskiej.

 

Dostawcy płatnej telewizji przekażą także jednorazowo Poczcie Polskiej informację o dotychczasowych swoich odbiorcach oraz podadzą swoim klientom komunikat, że umowa o dostarczenie płatnej telewizji łączy się z posiadaniem odbiornika telewizyjnego, który podlega obowiązkowej rejestracji. Dostawcy usług telewizji płatnej będą musieli również poinformować swoich klientów w komunikacie, że przekażą ich niektóre dane osobowe Poczcie Polskiej.

 

Według projektu, nowelizacja ustawy miałaby wejść w życie po miesiącu od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Polsat News, PAP