Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił tym samym zażalenie prokuratury na decyzję Sądu Rejonowego w Sopocie z 6 kwietnia o zwolnieniu mężczyzny z zakładu psychiatrycznego. Opierając się na opinii sądowo-psychiatrycznej sąd niższej instancji orzekł wówczas wobec Michała L. środki zabezpieczające w postaci terapii polegającej na obowiązku stawiania się w poradni, udziału raz w tygodniu w psychoterapii, elektronicznej kontroli miejsca pobytu w systemie dozoru mobilnego oraz zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

 

Wtorkowe posiedzenie sądu odbyło się za zamkniętymi drzwiami, niejawne było też orzeczenie oraz jego uzasadnienie. O utrzymaniu w mocy postanowienia sądu I instancji poinformował dziennikarzy obrońca sprawcy wypadku, Jacek Potulski. Orzeczenie jest prawomocne.

 

PAP