Nowe przepisy wejdą w życie etapami. - Pierwszy etap, regulujący kwestie dotyczące zwykłych obywateli, uproszczeń i ułatwień w inwestowaniu, powinien wejść w życie 1 stycznia 2018 roku - przyznał wiceminister.

 

Żuchowski zaznaczył, że w związku z wprowadzeniem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, zmianie będzie podlegało ponad 140 ustaw. - Kodeks będzie miał wpływ także na drogi, lotniska, linie kolejowe, sieci energetyczne, obiekty przeciwpowodziowe - a nie tylko na budownictwo - powiedział wiceminister.

 

Jesienią w Radzie Ministrów


Żuchowski, który odpowiada za przygotowanie kodeksu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, powiedział, że projekt jest po pogłębionych konsultacjach publicznych i międzyresortowych. - Zakończyliśmy je już 16 grudnia 2016 roku, teraz je analizujemy i wprowadzamy - powiedział. Dodał, że resort pracuje obecnie także nad przepisami wprowadzającymi Kodeks.

 

- Kodeks w drugiej połowie tego roku ma znaleźć się na dalszej ścieżce legislacyjnej, a jesienią trafi na Radę Ministrów - podsumował Żuchowski.

 

"Spełnienie nadziei samorządów, środowiska budowlanego i inwestorów"


Wśród głównych celów kodeksu ministerstwo wskazało skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym likwidację zbędnych procedur dla najprostszych budowli. Ponadto, kodeks ma przywrócić i zapewnić efektywne gospodarowanie przestrzenią, tzw. ład przestrzenny, przestrzeni publicznej dostępnej dla wszystkich obywateli oraz wzmocnienie udziału społeczeństwa w planowaniu przestrzennym, tak aby przypadki działań niezgodnych z interesem społeczności lokalnej należały do rzadkości.

 

Dzięki kodeksowi ma powstać efektywny i transparentny proces lokalizacji oraz realizacji inwestycji publicznych.

 

W kwietniu minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk ocenił, że "kodeks urbanistyczno-budowlany jest spełnieniem nadziei samorządów, środowiska budowlanego i inwestorów".

 

Opracowywany Kodeks urbanistyczno-budowlany będzie wsparciem dla programu Mieszkanie plus. - Jedno z założeń programu Mieszkanie plus to budowa mieszkań dopasowanych do lokalnych potrzeb - informował w kwietniu szef resortu infrastruktury i budownictwa.

 

Odpowiedzialność zawodowa


Kodeks urbanistyczno-budowlany, opracowany przez MIB, kładzie duży nacisk na odpowiedzialność zawodową. Proponowane zapisy mają wzmocnić rolę osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie w procesie inwestycyjno-budowlanym, ale jednocześnie zwiększając ich odpowiedzialność zawodową i etyczną.

 

Niedawno Adamczyk podczas spotkania z przedstawicielami samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i architektów mówił, że cieszy się z dialogu ze środowiskiem inżynierów budownictwa, projektantów i architektów w sprawie prac nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym.

 

- Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się wypracować propozycje i zmienić - jeśli trzeba, relacje odpowiedzialności zawodowej. Liczymy przy tym na samorząd jako na naszych partnerów, z którymi realizujemy wspólne cele i jesteśmy w stanie je osiągnąć - mówił minister.

 

PAP