Sejmowa komisja zaopiniuje wnioski o powołanie nowych członków Kolegium NIK

Polska
Sejmowa komisja zaopiniuje wnioski o powołanie nowych członków Kolegium NIK
Polsat News

W czwartek sejmowa komisja ds. kontroli państwowej zaopiniuje wnioski o powołanie sześciu osób na członków Kolegium NIK - poinformował wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS). W Kolegium Izby będzie kworum - zapewnił.

Według ustawy o NIK w skład kilkunastoosobowego Kolegium Izby wchodzą: Prezes NIK (jako przewodniczący), wiceprezesi i dyrektor generalny NIK oraz 14 członków Kolegium. Powołuje ich marszałek Sejmu na wniosek prezesa NIK, po zasięgnięciu opinii sejmowej komisji ds. kontroli państwowej.

 

Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Sejmu wnioski zostały skierowane do komisji 20 kwietnia i dotyczą sześciu osób: ks. dr hab. Włodzimierza Brońskiego, prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego, dr hab. Jana Majchrowskiego, Magdaleny Bratkowskiej, Marka Cura, Józefa Płoskonki.

 

- W czwartek komisja będzie opiniować sześciu kandydatów - zapowiedział we wtorek Terlecki.

 

Opinia na temat kandydatur

 

- W Kolegium NIK jest w tej chwili sześciu członków, żeby było w nim kworum musi być 10 i będzie - mówił. - Komisja ds. kontroli państwowej zaopiniuje kandydatury (dla marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego - red.), a marszałek Sejmu powoła tylu, żeby co najmniej było kworum - dodał.

 

W skład kolegium NIK ma wchodzić 7 przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych; 7 dyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK lub radców prezesa Izby, spośród których prezes wyznacza sekretarza Kolegium NIK.

 

- Osoby wchodzące w skład Kolegium Najwyższej Izby Kontroli są w sprawowaniu swych funkcji niezawisłe i mogą w sprawie podejmowanych uchwał zgłaszać do protokołu zdanie odrębne - zapisano w ustawie. Kadencja członków kolegium NIK trwa 3 lata.

 

Zadania kolegium

 

Ustawa o NIK głosi, że kolegium Izby zatwierdza: analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz sprawozdanie z działalności NIK w roku ubiegłym. Kolegium uchwala też opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów; wnioski ws. rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne; wystąpienia zawierające wynikające z kontroli zarzuty, dotyczące działalności osób wchodzących w skład Rady Ministrów, kierujących urzędami centralnymi, Prezesa Narodowego Banku Polskiego (...), projekt budżetu statutu NIK, a także roczny plan pracy Izby.

 

Kolegium opiniuje też wniesione pod jego obrady programy kontroli i informacje o wynikach szczególnie ważnych kontroli; rozpatruje również zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych NIK.

 

PAP

mta/

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze