Informację IPN przekazał w komunikacie w związku "z licznymi pytaniami o stan prac w sprawie ustalonego na dzień 31 marca bieżącego roku terminu zakończenia przeglądu akt tworzących tzw.: »zbiór zastrzeżony«". Termin ten został ustalony jesienią ubiegłego roku na wspólnym spotkaniu prezesa IPN, Kolegium IPN oraz ministrów nadzorujących służby specjalne.

 

"Straż Graniczna wywiązała się z podjętych zobowiązań i zakończyła pracę (dokonała przeglądu i przesłała informacje do Prezesa IPN o statusie dokumentów) w ustalonym terminie" - podał IPN.

 

"Szefowie pozostałych służb, tj.: Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego w różnym stopniu nie wywiązali się z podjętych zobowiązań w zakresie przeglądu materiałów lub przesłania wniosków do Prezesa IPN o ewentualne nadanie klauzuli materiałom z w/w zbioru" - czytamy w komunikacie Instytutu.

 

IPN przypomniał, że zgodnie z nowelizacją ustawy o IPN z 29 kwietnia 2016 r. przewidziany termin ujawnienia materiałów z byłego "zbioru zastrzeżonego" nastąpi 16 czerwca br., czyli 12 miesięcy po wejściu w życie znowelizowanych przepisów. "Prezes IPN zgodnie z art. 19 ust. 2 zastrzega sobie prawo nadania klauzuli tajności i zapewnienia warunków ochrony dokumentów niejawnych" - przypomniał Instytut.

 

PAP