W tym roku Lasy Państwowe zamierzają przygotować - kosztem 433 tys. zł - stałą ekspozycję przy jednym z budynków kolejki wąskotorowej w Nadleśnictwie Hajnówka. 


W Nadleśnictwie  Białowieża zostanie przebudowane Ekomuzeum Królewskiej Puszczy Stara Białowieża oraz powstaną miejsca postojowe przy przejściu granicznym Białowieża-Piererow.

 

Ścieżka edukacyjna "Park Dyrekcyjny"


W planach jest budowa parkingu dla kamperów przy siedzibie Nadleśnictwa Hajnówka, nowej ścieżki edukacyjnej "Park Dyrekcyjny" w Nadleśnictwie Białowieża, modernizacja wiat do odpoczynku w miejscowościach Topiło i Postołowo. Do tego w programie jest przekształcenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Orzeszkowo w obiekt turystyczny. We współpracy z samorządami zaplanowano kolejne, wspólne inwestycje drogowe.

 

Wiaty turystyczne przy Nadleśnictwie Hajnówka.Nadleśnictwo Hajnówka
Wiaty turystyczne przy Nadleśnictwie Hajnówka

Lasy Państwowe zakładały, że po uzyskaniu unijnego wsparcia, na rozwój w powiecie hajnowskim przeznaczą nawet 100 mln zł.

 

W lutym 2016 r. Komisja Europejska wstrzymała jednak pieniądze w ramach projektów pozakonkursowych. Dlatego Lasy na rozwój regionu przeznaczają własne fundusze.

 

Wyremontowano szlak "Dębów Królewskich i Książąt Litewskich"


Najwięcej przeznaczono na  rozpoczęcie przebudowy drogi Narewkowskiej, inwestycja ta kosztowała 2 mln zł, oraz ścieżki "Żebra Żubra", przeznaczono na nią 1 mln zł.

 

Pieniądze wyłożono także na modernizację torowisk i rewitalizację kolejki wąskotorowej oraz gruntowny remont szlaku "Dębów Królewskich i Książąt Litewskich".

 

polsatnews.pl