Za wprowadzeniem takiego punktu pod obrady głosowało 207 posłów, 227 było przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu.

 

PAP