Przemysł, handel, motoryzacja. 78 tys. wakatów było w Polsce pod koniec 2016 roku

Biznes
Przemysł, handel, motoryzacja. 78 tys. wakatów było w Polsce pod koniec 2016 roku
Polsat News

Liczba wolnych miejsc pracy w Polsce pod koniec 2016 roku wyniosła prawie 78,0 tys. i wzrosła w stosunku do końca 2015 o 22 proc. - poinformował w Główny Urząd Statystyczny. Najwięcej rąk do pracy - ponad 20 tys. - brakowało w przemyśle.

W najnowszym Monitoringu Rynku Pracy, w którym GUS przedstawił popyt na pracę, w czwartym kwartale 2016 roku w porównaniu z czwartym kwartałem 2015 roku liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 14 tys., czyli o 22 proc.


Według tych danych w czwartym kwartale 2016 roku utworzono o 18,9 proc. mniej nowych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem, ale o 2,2 proc. więcej niż w czwartym kwartale rok wcześniej. Liczba poszukiwanych pracowników wyniosła dokładnie 77 tys. 975 osób.

 

Szukają  w przemyśle handlu i warsztatach samochodowych

 

Najwięcej wolnych miejsc pracy było w przetwórstwie przemysłowym  - 20,4 tys., handlu i naprawie pojazdów samochodowych  - 13,7 tys., transporcie i gospodarce magazynowej 6,3 tys., budownictwie oraz w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (po 6 tys.), a także w informacji i komunikacji (5,8 tys.).

 

3,6 tys. pracowników poszukiwano w branży administracji publicznej, obrony narodowej i obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, 3,3 tys. ludzi potrzebowała branża zakwaterowania i gastronomii, 3 tys. osób brakowało w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, 2,5 tys. w administrowaniu i działalności wspierającej, 2,2 tys. w działalności finansowej i ubezpieczeniowej, 1,3 tys. w edukacji, 0,5 tys. w działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją, a 0,8 tys. w pozostałej działalności usługowej.

 

Wolne miejsca pracy koncentrowały się głównie w sektorze prywatnym (87,2 proc.) oraz w firmach o liczbie pracujących powyżej 49 osób (50,6 proc.).

 

Firmy najczęściej poszukiwały robotników przemysłowych i rzemieślników, specjalistów, a także operatorów i monterów maszyn i urządzeń.


Najwięcej wakatów na Mazowszu i w Wielkopolsce


Największa liczba ofert pracy dotyczyła województwa mazowieckiego (23,6 proc.), wielkopolskiego (11,4 proc.) i śląskiego (11,3 proc.). Najmniejsza wystąpiła w województwie podlaskim (1,0 proc.), świętokrzyskim (1,8 proc.) oraz warmińsko-mazurskim (1,9 proc.).

 

GUS podał też, że w ciągu całego 2016 roku powstało 618,7 tys. nowych miejsc pracy, z tego 90,5 proc. w sektorze prywatnym, a pozostałe 9,5 proc. w sektorze publicznym. Najliczniej powstawały w firmach zatrudniających do 9 osób (43,6 proc.). 25,2 proc. nowych miejsc powstało w branży handlowej i naprawy pojazdów samochodowych, 20,2 proc. w przedsiębiorstwach prowadzących działalność przetwórstwa przemysłowego oraz 10,4 proc. w budownictwie.

 

GUS podkreśla też, że począwszy od pierwszego kwartału 2014 roku, w porównaniu z latami poprzednimi, liczba nowo utworzonych miejsc pracy była znacznie wyższa od liczby zlikwidowanych miejsc pracy.

 

PAP, polsatnews.pl

 

ptw/

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze